فاطمه اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه اکبری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ندارد
– کارشناسی – معدل: 14.25
دانشگاه الزهرا 1389 - 1393