محمد حسین خورسندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین خورسندی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ایده پردازان فدک قدر 1390/8 - 1393/3
مدیر کارخانه لبنیات علیزاده عنصری 1393/9 - 1394/2
برنامه ریزی تولید سینا قطعه 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 17.83
فردوسی مشهد 1383 - 1387
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.94
فردوسی مشهد 1387 - 1390