ایرج مهرساب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایرج مهرساب

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد