روزیتا سلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روزیتا سلطانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس گلخانه کشت و صنعت نفیس 1394/4 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی خاکشناسی
– کارشناسی – معدل: 16.70
صنعتی اصفهان 1387 - 1391
مهندسی کشاورزی فیزیک و حفاظت خاک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.31
صنعتی اصفهان 1391 - 1393