حسین معروف

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین معروف

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه موج آب سنگ 1385/6 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 12.00
شبستر 1387 - 1393