سعید بسته آهنگ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید بسته آهنگ

محل سکونت: بوشهر - خورموج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی پالایش گاز
– کاردانی – معدل: 16.77
علمی کاربردی 1390 - 1392