مصطفی امامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی امامی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طبق رزومه طبق رزومه 1380/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالیاتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.54
تربیت مدرس 1388 - 1392