ساناز معینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز معینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.52
زنجان 1388 - 1392