جمیله محمدی چراتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جمیله محمدی چراتی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.98
پیام نور 1387 - 1391