سمانه موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه موسوی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ماکو

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی فنی و حرفه ای 1386/10 -
مدرس دانشگاه پیام نور ماکو 1392/6 -
مدرس آموزشگاه 1392/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت کارآفرینی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.44
دانشگاه تهران 1389 - 1392
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.61
پیام نور 1380 - 1384
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.61
پیام نور 1380 - 1384