مجید مولائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید مولائی

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه اریا پرداز کومش 1391/3 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.12
دامغان 1385 - 1390