سجاد طارمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد طارمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.50
آزاد ابهر 1390 - 1394