سید مجید بهشتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مجید بهشتی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بخش تولید پیام نور خودرو 1392/4 - 1392/5
سالن برق کوره های القایی دماوند 1392/5 - 1392/6
تعمیرات همرا ایرانیان 1392/7 - 1392/8
مهندس سرویس آریا سان تهران 1393/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.66
ازاد اسلامی 1389 - 1392