حمیدرضا شاهیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا شاهیان

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
developer پیشتازان 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
رایانه نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.60
واحد شهرقدس 1390 - 1392