زهرا طغیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا طغیانی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
تهران مرکز 1391 - 1393