مژگان حسنعلی دلسوز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژگان حسنعلی دلسوز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت اسکان 1392/3 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان های آبی
– کارشناسی – معدل: 14.00
شهید عباسپور 1387 - 1392