امید حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.83
آزاد اسلامی سمنان 1380 - 1386