مصطفی ولی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی ولی پور

محل سکونت: خراسان شمالی - شیروان

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی شرکت پل و دژ 1395/7 - 1395/11