سلمان همتی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلمان همتی نیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
محیط زیست ارزیابی و آمایش سرزمین
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
علوم و تحقیقات تهران 1392 - 1395