مریم خاموشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم خاموشی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ازمایشگاه فانوس طلایی 1392/3 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 16.29
ازاد اسلامی 1390 - 1393