شهریار ظهیرمنش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهریار ظهیرمنش

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش شرکت تکدانه و سایر شرکتها 1388/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی و ادبیات
– دیپلم – معدل: 15.32
1371 - 1385