فاطمه خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه خانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت پخش روغن ایرانول 1391/2 - 1392/3
حسابدار شرکت پخش قطعات ماشین سنگین 1392/3 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالیاتی
– کارشناسی – معدل: 17.33
مالیاتی مشهد 1391 - 1393