سید مهدی موسوی برنا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی موسوی برنا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست اجرا شرکت مقاوم سازی پرمایون 1393/3 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.02
دماوند 1384 - 1390