امیر مختارزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر مختارزاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین مونتاژ شرکت ماشین سازی پلاستیک قربانی 1387/3 - 1388/11
کارشناس تعمیر و نگهداری آذین پیشرو پلاست 1389/3 - 1391/1
مدیر پروژه عمرانی شرکت شخصی 1392/11 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.20
اسلامشهر 1387 - 1391