الهه کامل نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه کامل نیا

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بوفیزیک زیست سلولی و مولکولی
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1393 - 1398