صالح جان پناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح جان پناه

محل سکونت: فارس - شیراز