علی سعیدی کیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی سعیدی کیا

محل سکونت: لرستان - دورود
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران راه و ساختمان
– کارشناسی – معدل: 17.05
آزاد واحد بروجرد 1390 - 1393