میلاد سبزه واری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد سبزه واری

محل سکونت: مرکزی - محلات

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده موسسه فرهنگی جام جم 1384/12 - 1387/12
سرپرست شرکت تعاونی تراز رایانه 1389/12 - 1390/12
حسابدار سوپرپروتئین زربال 1392/11 - 1393/12
کارشناس مشاور املاک 1392/4 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 16.00
1383 - 1385
حسابداری مال
– کاردانی – معدل: 14.00
علمی کاربردی 1387 - 1389