سجاد رشيدي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد رشيدي

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق -
– کارشناسی – معدل: 16.00
پیام نور مشهد 1388 - 1392