نادر شیروان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادر شیروان

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر امور اداری و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی خدمات ویزه 1363/4 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی ریاضی دبیری
– کارشناسی – معدل: 13.75
پیام نور ابهر 1369 - 1376
مدیریت دولتی منابع انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.86
سازمان مدیریت دئلتی 1380 - 1383