ابراهیم یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم یوسفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استقراردهنده اطلاعات مالی همکاران سیستم 1388/12 - 1390/5
مسئول مالی استیل البرز 1390/5 - 1392/11
رییس حسابداری زرین معدن 1392/11 - 1393/12
رییس حسابداری پلاستیک ابهر 1393/12 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی مدیریت مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
دانشگاه پیام نور غرب تهران 1390 - 1392
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.00
ارشاد 1386 - 1390