مهدی حسین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی حسین زاده

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تست و تنظیم-QC فرافن 1386/5 - 1387/7
مونتاژ کار مازند تابلو 1387/7 - 1388/7
تکنسین برق دانشگاه ازاد ساری 1388/7 - 1393/8