محسن رحمانی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن رحمانی نیا

محل سکونت: خوزستان - شوشتر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمکی مونتاژ پایندان 1393/10 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق برق قدرت
– کاردانی – معدل: 13.23
آموزشگده شهدا 1388 - 1390
برق ابزاردقیق
– کارشناسی – معدل: 17.93
واحدشوشتر 1390 - 1392