سید محمد حسین موسوی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد حسین موسوی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
سازمان زمین شناسی 1393 - 1395
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 14.57
دانشگاه شهید بهشتی 1389 - 1393