سید علی حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید علی حسینی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس خرید محصولات شیمی شرکت ابنیه وساختمان پدیده شاندیز 1393/1 -
کارشناس آزمایشگاه شرکت تصفیه و پالایش مجدد روغن های صنعتی روز بهان 1389/12 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرآیند های صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد صنعتی قوچان 1386 - 1391