علی نوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی نوری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی خارجی گروه صنعتی ظریف مصور 1390/6 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.63
آزاد نجف آباد 1383 - 1387