مرتضی رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی رضایی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند گروه صنایع کاغذ پارس 1387/10 - 1389/7
کارمند شرکت پرشین گلف 1389/10 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الهیات فقه وحقوق
– کارشناسی – معدل: 14.32
قم 1381 - 1385