مازیار سالاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مازیار سالاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر برق و قراردادها شرکت ژالکه 1387/9 - 1389/2
مدیر گارانتی سیستم پردازان 1391/1 - 1393/1
تکنسین برق پیشگامان فن اندیش 1393/1 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق و الکترونیک برق هواپیما
– کاردانی – معدل: 16.53
هوایی کشوری 1389 - 1391