بهرام شیربیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهرام شیربیگی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.00
صنعتی 1388 - 1393