نسیبه تنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیبه تنی

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اعتبارات بنا گستر کرانه 1388/7 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 17.00
آزاد اسلامی 1383 - 1387