زینب ابوالقاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب ابوالقاسمی

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: زن