رضا افتخاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا افتخاری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس فنی کشتیرانی دریای خزر شرکت کیشرو آبی 1391/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.10
تاکستان 1383 - 1387