لیلا ایرانپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا ایرانپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.02
سوره 1387 - 1390
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
استرآباد 1392 - 1393
مرمت آثار تاریخی مرمت
– کاردانی – معدل: 18.00
میراث فرهنگی 1384 - 1386