مریم معینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم معینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شرکت مهندسی سبا 1390/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.02
تویسرکان 1390 - 1394