مرضیه چوپانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه چوپانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی و مدیر کنترل کبفیت و کارشناس آزمایشگاه فراورده گوشتی 1389/6 -