سید مهدی اقایی دوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی اقایی دوست

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار حصارچین 1393/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 13.53
کوثر 1390 - 1392