امین اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین اسدی

محل سکونت: فارس - زرین دشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس رایانه اریتک-پتروساحل 1391/12 -
مسول نت میکن 1391/12 -
مدرس دانشگاه آژآد جاسک 1391/12 - 1392/4
مسول پشتیبانی عالیا تهاتر کرمان 1390/12 - 1391/12
مسول تعمیرات امداد رایانه 1301/12 - 1390/12