محمد فیض ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد فیض ابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پرسنل اجرا و نقشه برداری شرکت ساختمانی ماهدشت 1389/7 - 1392/3
پرسنل اجرا و نقشه برداری شرکت ساختمانی ماهدشت 1392/3 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.00
بیرجند 1384 - 1386
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 16.00
شهرداری 1391 - 1393