ریحانه تدین راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ریحانه تدین راد

محل سکونت: فارس - مرودشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
عضو کمیته ورزشی دانشگاه هرمزگان 1389/7 - 1390/8
مسیول فرهنگی دانشگاه هرمزگان 1387/11 - 1388/3
مسیول خوابگاه دانشگاه هرمزگان 1390/6 - 1390/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست بیوشیمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه گیلان 1392 - 1394
زیست دریا
– کارشناسی – معدل: 17.12
دانشگاه هرمزگان 1387 - 1391
تجربی
– دیپلم – معدل: 17.99
1383 - 1386