مسعود زینلی سیاوشانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود زینلی سیاوشانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس hse آسا ساختمان 1390/12 - 1392/12
کارشناس hse توسعه تجارت انصار 1393/8 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.50
ایوانکی 1389 - 1391